teknotasar.tr.gg
  Nano Teknoloji
 

Nano teknoloji nedir? yararları nelerdir?

Nano metre, metrenin milyarda biridir. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan nanonun, yaşama yansıması, işlevleri gözden kaçmayacak kadar büyüktür.
Nano Teknolojisi ile gerçekleştirilen üretimlerde, maddelerin molekülleri çok büyük enerji yaratmaktadır. Bu sayede, çok özel işlevi olan mucize ürünler elde edilmektedir.
Nano Teknolojisi, tekstil, boya, kimya, taş, su arıtma, elektronik, sağlık, otomotiv, bilgisayar teknolojisi ve sanayiinin tüm kollarında devrim yaratacak niteliktedir. NanoLight Ray Türkiye’ye şimdilik tekstil, boya (yüksek ısıya dayanıklı sanayi boyaları, doğal taş-mermer boyaları ve antibakteriyel özellikli boyalar), otomotiv ve medikal sektörlerine hammadde temini, endüstriyel çözümler ve bitmiş ürünler bazında girmiştir.
Nano teknolojisi ile üretilen ürünler global rekabette her geçen gün kendinden daha çok söz ettirmekte, üstün özellikleriyle pazardan aldıkları pay oranını sürekli olarak artırmaktadır.
Nano Teknolojinin Yararları Nelerdir?
Nano teknoloji tasarruf demektir.
* Daha az maliyetle, daha çok üretim sağlarsınız.
* Enerji kaynaklarından elde edeceğiniz tasarruf ile enerji maliyetlerini düşürürsünüz.
* Üretim süreçlerini kısaltarak zaman ve maliyat kaybını önler, rekabet gücünüzü artırırsınız.
* Teknolojik yarışta geri kalmaz, öne geçersiniz.
Nano teknoloji yaşam kalitenizin yükselmesini sağlar.
* Ürün kalitenizi yükseltirsiniz.
* Üretiminizle, insanların yaşam standartlarını ve kalitesini yükseltir, daha sağlıklı ve daha güvenli bir yaşam sunarsınız.
* Ulusal gelir düzeyinin yükselmesinde önemli bir rol üstlenirsiniz.
* 4. Sanayi Devrimi’ni ülkemizde ilk uygulayan kuruluşlardan biri olarak, yenilikçi, devrimci ve atılımcı üretime dair örnek oluşturursunuz.

YENİ    NANO   TEKNOLOJİLER

Houston Üniversitesi profesörlerinin oluşturduğu yeni bir teknik sayesinde diğerlerine göre pazara daha yeni girmiş olan, sıvı kristal görüntülü (LCD) televizyonların modası geçmiş olacak.
Vincent Donnelly, Demetre Economou ve Paul Ruchhoeft, üçü de Cullen Mühendislik Koleji hocası, televizyon endüstrisini LCD’den daha yüksek kaliteli FED teknolojisine geçirmeyi sağlayacak, nano aygıtların seri üretimi tekniğini geliştirdiler.
FED, LCD’den daha yüksek çözünürlükte görüntü elde edebilmek için geniş bir karbon nanatüp dizisi (bilinen en verimli yayıcı) kullanıyor.
Economou; “Belirli karbon nanotüp dizisini ve FED’i gerçekleştirmemizi sağlayacak olan bu nano üretim tekniği, bize nano aygıtların seri üretiminde pratik olarak önümüze çıkan en büyük engellerden birkaçını ortadan kaldırma sözü veriyor.”
Nanopantografi olarak adlandırılan bu method, ince bir film tabakasının, silikon wafer gibi bir taban üzerinde ion odaklanmalı mikro lensler (metal yapı üzerinde küçük yuvarlak delikler) oluşturmak için ayrılması ve kazınması şeklinde açıklayabileceğimiz, standart fotolitografi (ışıklı taş baskı) yöntemini kullanır.
“Bu lensler odaklanma elemanı olarak görev yapar,” der Donnelly. “Işık demetini, lensin boyutundan 100 defa daha küçük bir delik oluşturabilmek için odaklarlar.”
Bir ion demeti tabana yönlendirilir. Wafer yerleştirildiğinde, ion demetinin boyutu ile sınırlandırılmış bir alanda, birbirine yakın milyarlarca delik şeklinde, istenilen desenin bir kopyası oluşur.
“Önceden belirlenmiş şekilde, wafer üzerine bu nano yapıları odaklanma olmadan yerleştirebilirsiniz,” der Economou. “Bizim tekniğimiz olmadan nano aygıtlar, electron demeti yazımı ya da mikroskop tüneli taraması ile yapılabilir. Mamafih, iş hacmi veya üretim hızı aşırı derecede yavaş olacaktır ve kitle üretimi ya da istenen sekil ve malzemenin nano yapılarını üretmek uygun olmayacaktır.”
Doğru ion ve gaslar ile çeşitli nano boyutlarda ve malzemelerde kazıma işlemi için bu nano üretim methodu kullanılabilir. Standart yazma tekniğinde lensler 100 nanometre genişliği ölçebilirken bu teknoloji ile birlikte 1 nanometre üzerinde çalışabilecekler.
Donnelly; “Nanopantografi umarım hızlı ve büyük miktarlarda üretimde geçerli bir yöntem olur.” Economou, Donnelly ve Ruchhoeft bu teknoloji üzerinde 4 yıldır çalışıyorlar ve Houston Üniversitesi patent başvurularını 2006'nın Aralık ayında kayda geçirdi.
Bu teknolojinin 5 ile 10 arasında ticari olarak piyasaya sürüleceğini ve büyük miktarlarda üretimde geçerli bir method olacağını umuyorlar

GELECEK    NANO  TEKNOLOJİNİN  OLACAK

Deloitte Global Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon İnovasyon Direktörü Edward K. Moran’ın üyesi bulunduğu Amerikan Ulusal Nanoteknoloji İnisiyatifi’ni Değerlendirme Komitesi tarafından yayımlanan makalede, nanoteknoloji alanındaki araştırmaların durumu ve geleceğe dair öngörüler yer aldı.
3 yılda bir hazırlanan raporda nanoteknoloji çalışmalarının henüz başlangıç aşamasında sayılabileceği ancak önümüzdeki yıllarda bu teknolojinin ekonomiye ve insan yaşamına damgasını daha fazla vuracağı belirtildi. Raporda yer verilen bir çalışmada, 2014 yılına kadar nanoteknoloji ürünlerinin küresel yıllık cirosunun 2,6 trilyon doları bulacağı öngörülüyor.
Deloitte Global Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon İnovasyon Direktörü Edward K. Moran’ın da üyesi olduğu Amerikan Ulusal Nanoteknoloji İnisiyatifi’ni Değerlendirme Komitesi tarafından kaleme alınan, “Ölçek Meselesi: Ulusal Nanoteknoloji Girişimi 3 Yıllık Değerlendirmesi” başlıklı makalede, bu teknolojinin bugününe ve geleceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Raporda yer verilen bir çalışmada 2014 yılı itibarı ile günlük yaşamın bir çok alanına girmiş olacağı ve bu ürünlerin dünya çapında 2,6 trilyon dolarlık bir ciro yapacağı tahmin edildi.
Raporda nanoteknolojinin toplumsal ve etik sorumluluklar çerçevesinde geliştirilebilmesi için çevre, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerinin daha geniş araştırılması gerektiği kaydedildi. Ancak bilim adamları, mühendisler, sosyal bilimciler, toksikolojistler, politikacılar ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla nanoteknolojinin etik ve sosyal etkileri hakkında sonuçlara varılabileceği ifade edildi. Ayrıca bu yeni bilim dalının potansiyelinin tam olarak değerlendirilebilmesi açısından kamu ve özel sektör desteği ile gerçekçi yatırım getirisi beklentilerinin önemi vugulandı.
Raporun hazırlanmasına katkıda bulunan Edward K. Moran, 23 Ekim 2007'de yapılacak “Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye - 2007¨ Ödül Töreni’ne katılacak. Moran, Türkiye’nin en hızlı gelişen 50 teknoloji şirketinin açıklanacağı gecede, “Teknoloji ve Geleceğe Dair Trendler” başlıklı bir konuşma yapacak.
2014'te 2,6 trilyon dolar ciro
Makalede, nanoteknolojinin ekonomi üzerindeki olası etkilerinin değerlendirildiği bölümde Lux Research kuruluşu tarafından bu konuda yapılan bir çalışmaya yer verildi. Buna göre 2004 yılında nanoteknolojinin varolan materyal ve iş süreçlerinde kullanılması sonucunda 158 milyar dolar gelir elde edildi. Ancak bu gelirin sadece %12’si hızla gelişen yenilikçi nanoteknoloji ürünlerinden sağlandı. Çalışmaya göre 2014 yılında nanoteknoloji bütün bilgisayarlarda, elektronik aygıtlarda, ilaçların %23'ünde, otomobillerin %21'inde nanoteknoloji kullanılacak. Bu ürünlerin toplam cirosu ise 2,6 trilyon doları bulacak.
Nanoteknoloji konusunda en çok patent alan ülke ABD
Amerikan Ulusal Nanoteknoloji İnisiyatifi Komitesi’nin hazırladığı rapora göre, ABD nanoteknoloji gelişiminde halen lider konumda, ancak giderek daha fazla uluslararası rekabetle karşı karşıya kalıyor. Japonya ve AB’nin nanoteknoloji ve nano bilim alanında yaptığı yıllık kamu harcamalarının yaklaşık miktarı, ABD’ninkine yakın olarak, 1 Milyar dolar olarak tahmin ediliyor
Ülkeler bazında yapılan karşılaştırmalar ve alınan Patentlerin dökümü, uluslararası platformda nanoteknolojide giderek artan miktarda entelektüel etkinliği ortaya koyuyor. 1976 - 2003 yılları arasında nanoteknoloji ile ilgili 5228 patentin %67’sinin Amerikan kurumları tarafından alınması, bu ülkenin önde olduğunu gösteriyor. ABD’nin bu dönemdeki 3500 civarındaki patentini, 926 patent ile Japonya, 684 patent ile Almanya, 244 patent ile Kanada ve 183 patent ile Almanya takip ediyor.
Türkiye’de Nanoteknoloji
Türkiye’de de yeni bilim dalı, Ulusal Nano Teknoloji Merkezi ve TÜBİTAK önderliğinde araştırılıyor. Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve Programı kapsamında çalışmaları sürdürülen nanoteknoloji, özel sektörün de dikkatini çeken bir alan haline gelmeye başlıyor. Nanoteknolji Ar-Ge faaliyetlerinde giderek daha önemli bütçeler almaya ve şimdiden bazı ürünlerin kalitesini yükseltmede kullanılmaya başlandı.
Nanoteknoloji hakkında
Son 20 yıldır üzerinde çeşitli araştırmalar devam eden “nanoteknoloji”, metrenin milyarda birini ifade eden nano (10-9) ve teknoloji kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Sadece birkaç atom boyunda yapılan tüm araştırma, geliştirme ve işleme ve ölçümler bu sebeple ortak olarak nanoteknoloji başlığı altında toplanıyor. Nanoteknoloji, son derece küçük bir ölçekte araştırmalarda bulunduğu için, hem günlük hayatta, hem de bilimsel ilerleme de bugüne kadar bildiğimiz teknolojinin çok ötesinde olanaklar vaat ediyor.

NANO   TEKNOLOJİLİ   TEKSTİL  ÜRÜNLERİ

Gelecekte, bilgisayardan kimyaya, elektronikten tekstile birçok farklı alanda kullanılacağını ve kullanıldığı alanların yan sektörlerinde de radikal değişikliklere neden olacağını gösteren bu buluş; Nano teknoloji.
Nano ne bir maddedir, ne bir şeydir. Sadece bir ölçüdür. Ölçünün küçültülmüşüdür. Nano teknoloji, her türlü nesnenin yapıtaşı olan atomları, istediğimiz şekilde düzenleme şansına sahip olmamızı ve her alanda, daha dayanıklı, daha hafif ve doğaya daha az zarar vererek üretim yapılmasını sağlayacak bir teknoloji.
Önümüzdeki 10-15 yıla damgasına vuracağına kesin gözüyle bakılan nano teknoloji, tekstil sektörü için de bir dönüm noktası. İlk olarak, sözcüğün kökeninden yola çıkarak, tekstil sektöründe yaratacağı değişimi anlamaya çalışalım. Metrenin milyarda biri olan “nanometre”den türeyen nano teknoloji kavramı, tekstil sektöründe, kumaşın yüzeyindeki hava molekülünün emilmesi ve yüzeyde ince bir örtü oluşturularak, bu örtünün, kumaşı dış etmenlerden koruması temelinden hareketle kullanılmakta.Örneğin, nano teknoloji ve özel bir kimyasal işlem sayesinde bir inçin (2,54 santimetre) yüz binde biri uzunluğunda milyonlarca lifle donatılan kumaş leke tutmaz hale getiriliyor.
Bu buluş Amerika’da, maddelerin moleküler yapılarında değişiklik yaratan bir süreç olduğu için, mikro teknolojinin yeni bir akımı olarak değerlendiriliyor. Nano teknoloji, ürüne, kullanım süreci içerisinde anlaşılabilecek yeni özellikler katması ve her tip kumaşa uygulanabilmesi açılarından tekstil firmalarına cazip geliyor.
Ayrıca insanların nano teknoloji kullanılan ürünlerin dayanıklılığını bilmeleri de, daha pahalı olmasına rağmen bu ürünleri tercih etmelerini ve dolayısıyla üreticilerin ciddi bir kâr marjına sahip olmasını sağlıyor.
NANO ürünleri (yastık, yorgan ve battaniye) özel, yumuşak ve hafif bir maddeden imal edilmiştir.
Masaj yapma, anti bakteriyellik, metabolizmayı canlandırma ve kan dolaşımını düzenleme gibi işlevleri vardır.
NANO ürünlerinin özellikleri nelerdir?
Doğal maden filizinden elde edilen özel bir hammadde, uzak kızılötesi ışını yayma özelliğine sahiptir. Foto katalitik malzemelerle birleştirilen bu hammaddeler yastık, yorgan ve battaniye gibi ürünlere eklenebilir.
Isı koruyucu özelliğe sahiptir.
Kan dolaşımını düzenler , metabolizmayı harekete geçirir, vücut hücrelerini aktif hale getirir ve rahat bir uyku sağlar.
Yastık ve yorgan içindeki foto katalitik malzemelerin ayrıca koku giderici ve anti bakteriyel özellikleri de vardı
Yapılan deneylerde, denek kişinin battaniyenin üzerine 10 dakika uzanmanından sonra, ten ısı derecesinde artış, kan dolaşımında hızlanma ve kan akışında artış gözlemlenmiştir.
NANO ürünleri kullanıldığında, vücut uzak kızılötesi ışından ve rezonans etkilerinden çıkan muazzam bir enerjiye maruz kalıyor. Pijama ile yataktan çıkıldığında dahi vücut soğuğa karşı hassasiyet göstermiyor.
İnsan hayatının üçte birinin uykuda geçtiği düşünüldüğünde, uyku esnasında, sağlıklı vücut şartlarını koruduğu saptanan NANO ürünlerinin kullanımıyla insan sağlığı günlük yaşamda en iyi şekilde korunmaktadır.
Ürünleri nasıl temizlenir
NANO ürünleri kolay temizlenme özelliğine de sahiptir. Yorgan, battaniye ve yastığın dış yüzeyleri ve kılıfları makinede veya elde 30 dereceden az sıcak suda yıkanır ve güneşin altında kurutulur.


 
  Toplam 54817 ziyaretçi (126809 klik) kişi burdaydı! Mustafa Öztürk  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=