teknotasar.tr.gg
  7.Sınıf Düzen-Kurgu-Yapım
 DÜZEN KUŞAĞINDA ÖĞRENCİLER;

*Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler.

*Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak; mekan, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.

*Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar.

*Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.

*Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler. 

DÜZEN KUŞAĞI DAVRANIŞLARI 

*Değişkenliği olan ve olmayan biçimleri ayırt eder.

*Birim oluşturmada değişkenliği olan ve olamayan biçimlerin uygunluğunu sorgular.

*Oluşturacağı birimde kullanacağı biçimlere karar verir.

*Oluşturduğu birimlerin çoğalabilir olup olmadığını dener.

*Çoğalma imkânı olan birimi elde eder.

*Oluşturacağı düzene ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir.

*Belirlediği birimi tekrarlayarak bir düzen oluşturur.

*Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri ifade eder.

*Özgün tasarımlar elde etmek için ısrarla çalışır.

*Özgün tasarımlar oluşturma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.

*Günlüğünde yer alan düşüncelerini, duygularını, sorunlarını, kaygılarını ve beğenilerini isteyerek paylaşır.

KURGU KUŞAĞINDA ÖĞRENCİLER
 
*Yaratıcı düşüncelerini; yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adamlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar.

*Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden yola çıkarak yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini somutlaştırırlar.

*Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinin çözümüne yönelik fikirlerini yazarak ve çizerek ifade ederler.

*Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru olarak anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar.

*Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler. 

KURGU KUŞAĞI DAVRANIŞLARI 

*İlk çalışmada yaşadığı süreci ve çözüm önerilerini değerlendirir.

*İlk çalışmaya yönelik değerlendirmelerini yazılı olarak ifade eder.

*İlk çalışmaya yönelik yaptığı değerlendirmelerle bireysel düşüncelerindeki değişim ve gelişimi fark eder.

*Merak ve hayal ettiği düşüncelerini ifade eder.

*Merak ve hayal ettiği düşüncelerinin, çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun olduğunun farkına varır.

*Sorun olduğunu fark ettiği düşüncelerinden birini çözüme ulaştırmak için seçer.

*Seçtiği sorunun çözümüne yönelik öneriler getirir.

*Çözüme ait düşüncelerini yazarak ve çizerek açıklar.

*Çözüme yönelik çizimlerinin başkaları tarafından anlaşılabilir nitelikte olmasına özen gösterir.

*Düşünceden çizime kadar olan süreçte yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.

*Sorunun çözümüne yönelik geçirdiği aşamaları paylaşır.

*Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkalarıyla paylaşırken özgün davranır.

*Kendine güvenini ve yaratıcılığını çözüme yönelik tasarladığı üründe ortaya çıkarır. 

*Çözüme yönelik özgün tasarımlara ulaşmak için ısrarlı olur.


YAPIM KUŞAĞINDA ÖĞRENCİLER

*Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar.

*Çevrelerini gözlemleyerek sorunları belirlerler.

*Belirledikleri sorunlarına çözümler getirerek tasarımlarının somutlaştırılması yönünde adımlar atarlar.

*Sorundan ürüne ulaşmada belirlenen tasarım sürecini yaşarlar.

*Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler.

*Ürünlerin pazarlanabilirliğini artırmada inovasyon etkinliğini gerçekleştirirler. 

YAPIM KUŞAĞI DAVRANIŞLARI 

*Yaşamındaki sorunların farkına varır.

*Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar.

*Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar.

*Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.

*Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler.

*Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir.

*Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar.

*Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler.

*Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.

*Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.

*Tasarımın yapım aşamalarını planlar.

*Tasarımını yaptığı plana göre gerçekleştirir.

*Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler.

*Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.

*Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar.

*Tasarım sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
*Tasarım sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşır.

*Kendine olan güvenini ve yaratıcılığını çözüm sürecinde sergiler.

*Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamaya kararlı olur.

 
  Toplam 54817 ziyaretçi (126799 klik) kişi burdaydı! Mustafa Öztürk  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=