teknotasar.tr.gg
  6.Sınıf Düzen-Kurgu-Yapım
 DÜZEN KUŞAĞINDA ÖĞRENCİLER

*Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler.

*Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak; mekan, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.

*Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar.

*Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.

*Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler. 

DÜZEN KUŞAĞININ DAVRANIŞLARI 

*Nesneye belirlenen sorunu çözmeye yönelik değişik biçimler verir.

*Nesneye verdiği biçimler üzerindeki geometrik kavramları ifade eder.

*Kuvvetin nesne üzerindeki etkisini fark eder.

*Nesnenin direncini artıracak biçimler bulur.

*Tekrar olayının farkına varır ve değişik tekrar olaylarına örnek verir.

*Doğadan, yaşamdan ve kendinden ritme örnekler verir.

*Ritmin anlatım gücünü sorgular.

*Ritmin önemini doğadan, hayattan ve kendinden örneklerle açıklar.

*Soru sormanın neden sonuç ilişkisi kurmaya yardımcı olduğunu fark eder.

*Doğayı, yaşamı ve kendini farklı açılardan değerlendirme anlayışı oluşturur.

*Kullanacağı hazır birimi belirler.

*Belirlediği birimden oluşturacağı bütüne ilişkin deneme, arama çalışmaları yapar.

*Oluşturacağı bütüne ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir.

*Belirlediği birimden bir düzen oluşturur.

*Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri fark eder.

*Birimden düzene ulaşma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.

*Günlüğünde yer alan düşüncelerini, duygularını, sorunlarını, kaygılarını ve beğenilerini sınıfla paylaşmaya istekli olur. 

KURGU KUŞAĞINDA ÖĞRENCİLER;

*Yaratıcı düşüncelerini; yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adamlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar.

*Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden yola çıkarak yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini somutlaştırırlar.

*Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinin çözümüne yönelik fikirlerini yazarak ve çizerek ifade ederler.

*Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru olarak anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar.

*Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler. 

KURGU KUŞAĞININ DAVRANIŞLARI 

*Meraklarını, hayallerini ve düşüncelerini ifade eder.

*Meraklarının, hayallerinin ve düşüncelerinin çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun olduğunun farkına varır.

*Farkına vardığı sorunlardan birini seçerek çözümüne yönelik öneriler getirir.

*Çözüm önerisine yönelik düşüncelerini yazarak ve çizerek açıklar.

*Başkalarının çözüm önerisine yönelik düşüncelerini dikkate alır.

*Düşünceden çizime ulaşma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.

*Çözüm önerisine yönelik çizimlerin başkaları tarafından anlaşılması için taşıması gerekli nitelikleri sorgular.

*Sorunun çözümüne yönelik geçirdiği aşamaları paylaşır.

*Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkalarıyla paylaşmaya istekli olur.

*Özgün tasarımları ile ilgili eleştirilere açık olur.

*Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamakta kararlı olur.


YAPIM KUŞAĞINDA ÖĞRENCİLER;

*Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar.

*Çevrelerini gözlemleyerek sorunları belirlerler.

*Belirledikleri sorunlarına çözümler getirerek tasarımlarının somutlaştırılması yönünde adımlar atarlar.

*Sorundan ürüne ulaşmada belirlenen tasarım sürecini yaşarlar.

*Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler.

*Ürünlerin pazarlanabilirliğini artırmada inovasyon etkinliğini gerçekleştirirler. 


YAPIM KUŞAĞININ DAVRANIŞLARI 

*Hayatındaki sorunların farkına varır.

*Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar.

*Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar.

*Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.

*Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler.

*Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir.

*Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar.

*Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler.

*Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.

*Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.

*Tasarımın yapım aşamalarını planlar.

*Tasarımı belirlediği planlamaya bağlı kalarak gerçekleştirir.

*Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler.

*Tasarımı, belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.

*Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik öneri sunar.

*Tasarım sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.

*Tasarım sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşır.

*Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamaya istekli olur.

 
  Toplam 54817 ziyaretçi (126798 klik) kişi burdaydı! Mustafa Öztürk  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=